paisajismo Barcelona

Enginyeria Tècnica

Enginyeria i paisatgisme

A Cal Tino disposem de professionals qualificats per a dur a terme qualsevol repte proposat. El nostre equip està format per Enginyers Agrònoms i Paisatgistes amb una àmplia experiència professional en el sector, fet que els dota de totes les eines necessàries per resoldre de manera eficient els projectes dels nostres clients.

Després de visitar la zona que es vol ajardinar, i haver consensuat amb el client quins són les seves intencions i les seves preferències, intervé la figura del paisatgista. Aquest s’encarrega de representar el concepte en un plànol, que després es traslladarà a la realitat. Amb la seva experiència i coneixements sap com afrontar les dificultats que puguin sorgir en el terreny, ja que estarà col·laborant activament durant tota l’execució.

En els tractaments fitosanitaris, la figura de l’enginyer tècnic agrícola juga un paper fonamental. S’encarrega d’identificar la plaga o malaltia de l’espècie vegetal afectada i a cercar el tractament més adequat, menys agressiu per a la planta i més respectuós amb el medi.

A més comptem amb la col·laboració d’Enginyers de Camins, Canals i Ports per a desenvolupar projectes de més envergadura.