mueble kit

Projectes

  • Font de vida, La Font del Bosc (Mediona)
    En aquest jardí s'ha treballat per fer-lo més còmode i agradable visualment. S'ha substituït la gespa natural per gespa artificial combinada amb graves, d'aquesta forma el jardí es manté sempre perfecte amb poc esforç.

    La joia de la corona és, però, la font amb salts d'aigua que presideix la plaça principal del jardí.