paisajismo Barcelona

Serveis de Jardineria

 • Construcció de jardins i espais

  La construcció de jardins és la principal línia d’activitat que desenvolupa Cal Tino. Disposem de la maquinària necessària per a tota la sèrie de treballs que implica la construcció d’un jardí, com ara un camió grua de 18 Tn i  pala carregadora.

  La construcció de jardins és una tasca complexa que requereix d’un seguit d’operacions per dur-la a terme amb èxit.

  Visita inicial, projecte i valoració:

  En qualsevol projecte de construcció de nous jardins, el primer pas es realitzar la visita i escoltar les idees dels clients per analitzar-ne la viabilitat. Posteriorment, com a professionals del paisatgisme, ja ens correspon a nosaltres aconsellar que és viable i que no i fer una proposta (projecte), on s'aporten idees i solucions per arribar a la construcció d'un jardí que estigui a l'alçada del que espera el client.

  Adequació del terreny:

  Adequar la zona que s’esculli per a realitzar el jardí és una tasca remarcable, similar a la que pot suposar executar els fonaments d’una casa. Les tasques més destacables són: anivellar el terreny, construcció de rocalles ajardinades, escales amb travesses de fusta, desnivells, ...

  Instal·lacions:

  Després es procedeix a la instal·lació de reg i il·luminació del jardí, sempre atenent a la situació dels arbres y les plantes. El sistema de reg pot ser per gota a gota o per aspersió. Les nostres recomanacions són instal·lar un sistema de gota a gota en plantes i arbres, i el sistema de reg per aspersió reservar-lo per zones extenses com gespes i gramínies.

  Plantació de jardins:

  És una de les fases més agraïdes pels que treballem en aquest sector. S’han de tenir els coneixements necessaris per col·locar les plantes i flors segons les necessitats de llum, aigua, sòl, tenint en compte a més, les interferències entre espècies vegetals i aconseguint una total harmonia amb la idea de jardí.

  Acabats:

  És l’últim graó per a finalitzar l’obra. Existeixen gran varietat d’acabats que han d’anar d’acord amb la idea de jardí dels nostres professionals i dels nostres clients. S’utilitzen tot tipus de marmolines, terra volcànica, pedres, graves, bolos, escorça de pi, gespa artificial o natural per acabar una parcel·la de sòl, brucs i escorça d’avet per a tapar zones amb tancat.